1. Dostawa Towarów jest ograniczona do Polski pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem:
  – Poczty Polskiej
  – Firmy kurierskiej DPD
  – Paczkomatów
  Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru w naszym sklepie TradePro Damian Wiecheć, ul. Słoneczna 7, 34-100 Radocza, od poniedziałku do piątku w ustalonych wcześniej godzinach, z wyjątkiem świąt państwowych.
  Koszty dostawy wynoszą: http://trade-pro.pl/dostawa. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
 3. Termin realizacji dostawy wynosi do 3 dni roboczych i liczy się od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.
 4. Uszkodzenia Towaru powstałe podczas dostawy.
  W przypadku konsumenckiego zakupu na odległość nasz Sklep zawsze ponosi ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty towaru w transporcie. Jeżeli towary zostaną dostarczone z oczywistymi uszkodzeniami, powstałymi w czasie transportu, uprzejmie prosimy o możliwie jak najszybsze zgłoszenie takiej wady u doręczyciela i kontakt z nami. Opóźnienie w zgłoszeniu takiej reklamacji lub nawiązaniu kontaktu nie ma żadnych konsekwencji dla Państwa ustawowych roszczeń i ich zaspokojenia, w szczególności dla Państwa praw z tytułu ustawowej rękojmi za wady (pkt. VIII Regulaminu). Szybsze zgłoszenie zauważonych uszkodzeń, powstałych podczas transportu stanowi dla nas pomoc przy dochodzeniu naszych własnych roszczeń wobec przewoźnika lub ubezpieczyciela transportu.

Ceny i metody płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.
 2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
  – przelewem

Ceny dostaw

PROMOCJA!!! Dostawa każdej przesyłki w cenie 9,99 zł.